Satış noktalarında nihai tüketicinin aradığını kolay bulacağı düzeni sağlamak genel kuraldır. Ürünlerin doğru düzende, mağaza içi planogramlara uygun olarak sergileyerek, birim alan verimliliğini artırmak ve dolayısıyla hedef tüketicilerin planlı, plansız, anlık satınalma kararlarını etkileyecek düzeni sağlayarak satışı artırmayı hedefliyoruz.