Faydalar

Akıllı Cep Telefonu ile sahayı gerçek zamanlı takip edebilme olanağı
Perakende noktalarından istenilen anlık verinin toplanması
Veri doğruluğunun kontrolünün sağlanması
Veri raporlanmasında gerçek zamanlı veya gerçek zamana yakın raporlama
Esnek raporlama ara yüzleri sayesinde değişen ihtiyaçlara göre rapor formatı
Rut uyumu takibi
Kanal bazlı soru setleri
Bilgi akışı ve görev atamaları
Teknik Destek
Ölçülebilir değerlerle çalışan performans değerlemesi ve buna bağlı kariyer planlaması
Müşterilerin hızlı ve veriye dayalı aksiyon almasını sağlama aracı
Gerçek zamanlı anket düzenleme ve belge paylaşımı